Vaandel
TRAILERLADEN

De trailer is in eerste instantie voor paarden een “onbetrouwbaar” object, de klep maakt een raar geluid, de trailer wiebelt, en het is een smalle ruimte waaruit het paard niet snel kan wegvluchten als er gevaar dreigt. Geen wonder dat een paard, vanuit zijn natuur, een trailer beschouwt als een hoogst onveilige plek!

Belangrijk in dit is om de perceptie van het paard voor de trailer te veranderen. De trailer dient door het paard als een vertrouwde en comfortabele plek beschouwt te worden. Het is dus zeer belangrijk dat de eerste ervaring een goede is en dat de tijd wordt genomen een paard voor het eerst op de trailer te zetten.

Paarden zijn van nature vluchtdieren. Ontsnapping en snelheid zijn voor het paard het belangrijkst als overlevingsmiddel. Een paard begeeft zich van nature niet snel in een situatie waarin de vluchtmogelijkheden beperkt zijn. Het is van essentieel belang dat het paard in alle rust en met vertrouwen begeleidt wordt in de voor hun ogen ‘onveilige plek’.

Divine Stars maakt gebruikt van begrip, geduld en vertrouwen, waarbij het trailer laden stap voor stap wordt opgebouwd. Ook paarden die een vervelend trauma hebben opgelopen tijdens het laden of onrustig zijn geworden tijdens het vervoeren zijn van harte welkom voor een training trailer laden. Deze trainingen / oefeningen zullen bij u aan huis worden geoefend, daar waar het paard zich veilig en vertrouwd voelt.

“Goed leren trailer laden is een investering die zichzelf ruimschoots terugbetaalt”

Ga naar de tarieven voor Trailerladen.